برد کدینگ طبقات

5 دی 1397, 21:23
Admin
خبرها / محصولات

- تا 8 ایستگاه با استفاده از شستی های کابین - نصب بسیار راحت در هر تابلوفرمان - 4 رقم رمز برای هر احضار - فعال کردن رمز طبقه با دیپ سویچ - دارای آوای و حالت Buzzer ...