برد درب انکودر دار

5 دی 1397, 21:10
Admin
خبرها / محصولات

برد درب انکودر دار - سوکت مشابه برد مری F1 - قابلیت راهندازی تمامی درب ها،تمام،نیمه،اتوبوسی،تلسکوپی فارغ از برند - تیون انکودر و لرن درب - ورودی فتوسل،باطری - تنظیم پارامتر ها Onboard ...